UBND TP HCM vừa giao TP Thủ Đức và các quận, huyện cập nhật 411 vị trí định hướng đầu tư xây dựng bến thủy nội địa giai đoạn 2020-2030 vào các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới hành chính thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý của TP Thủ Đức và các quận, huyện. Ngoài ra, báo cáo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) làm cơ sở cấp phép, quản lý hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn TP HCM.

Theo thống kê của Sở GTVT, toàn TP HCM có 295 bến - gồm 32 bến hàng hóa, 70 bến hành khách, 2 bến hàng hóa - hành khách, 110 bến kinh doanh vật liệu xây dựng, 8 bến khách ngang sông; còn lại là bến neo đậu, bến huấn luyện. Ngoài ra, TP HCM còn 57 bến thùy nội địa không phép hoạt động nhiều năm, chủ yếu là bến vật liệu xây dựng.

pha-bien-can-gio-tphcm-1624369281312796720638.jpg

Việc mở thêm nhiều bến thủy nội địa sẽ giúp khai thông hệ thống giao thông thủy cho TP HCM

Theo Sở GTVT, với lợi thế 1.000 km đường sông, tiềm năng phát triển giao thông thủy tại TP HCM rất lớn. Tuy nhiên, hiện chưa có quy hoạch cụ thể vị trí bến thủy nội địa mà chỉ quy hoạch cảng thủy nội địa và đã hết hiệu lực từ năm 2020.

Để phát triển hệ thống giao thông thủy, chia sẻ giao thông bộ, cải tạo cảnh quan mội trường, nâng cao chất lượng sống người dân…, trước đó, Sở GTVT đã chủ động tham mưu UBND TP HCM ủy quyền cho giám đốc sở chấp thuận chủ trương và cấp phép hoạt động đối với bến thủy nội địa chưa có trong quy hoạch theo quy định, chủ động xây dựng bộ tiêu chí hoạt động bến thủy nội địa làm cơ sở cấp phép và quản lý.