Donald Trump: Việt Nam lạm dụng thương mại với Mỹ tệ hơn...Trung Quốc (!?)
 Trả lời tờ Fox Business News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm thứ Tư rằng Việt Nam đnag lạm dụng thương mại với Mỹ, thậm chí còn tệ hơn cả Trung Quốc.
Loading... MIDDLE_CATE

THÔNG TIN

Loading... RIGHT_MENU