Xét tuyển học bạ chưa hấp dẫn
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH