Minh Luân kể về khoảng thời gian khó khăn, sống được nhờ tiền học bổng
Tại chương trình Bộ 3 siêu đẳng, Minh Luân có dịp trải lòng về hành trình trở thành một diễn viên nổi tiếng.