Australia-Anh thảo luận cách thức tăng cường quan hệ chiến lược
Các cuộc họp ngoại giao và quốc phòng giữa hai nước sẽ xem xét cách thức tăng cường quan hệ chiến lược hai bên trong bối cảnh “môi trường quốc tế đang trở nên phức tạp và đầy thách thức hơn."