Ngày em đến - Tập 20: Bà Điệp ra tay tàn ác giết mẹ Lục
Mẹ Lục tuy có ham tiền, từng làm tay sai cho bà Điệp nhưng mẹ Lục không độc ác, luôn khuyên răn Lục không làm chuyện hại người.
Loading...

THÔNG TIN

Loading...