Vẽ bàn cờ lơ lửng trên giấy
Bằng những nét chì đơn giản cùng một số mẹo tô vẽ, cắt giấy, bạn sẽ có hình một bàn cờ 3D như tách khỏi mặt giấy.
Loading...

THÔNG TIN

Loading...