Câu 1: Bạn có thể câu được con cá vàng hay không?

cau-do-1-2913-1552559384.jpg

>>Xem đáp án

Câu 2: Bạn có thể tìm đúng mảnh vỡ của từng chậu hoa?

cau-do-2-5180-1552559385.jpg

>>Xem đáp án

Câu 3: Với mỗi hàng, bạn hãy di chuyển vị trí của một que diêm để biến phép tính sai thành đúng.

cau-do-3-2046-1552559385.jpg

>>Xem đáp án

Câu 4: Con vật nào không giống nhóm còn lại?

cau-do-4-7206-1552559385.jpg

>>Xem đáp án

Loading...
Loading...

THÔNG TIN

Loading... RIGHT_MENU