Điện ảnh

Duy Phương: Làm ăn thua lỗ, vay tiền lãi làm ăn, tôi nhục nhã lắm!
"Tôi phát chán cuộc đời, bán được có hai chai bia mà cũng bị chửi bới, đe dọa này nọ. Nhưng tôi vẫn phải nhịn nhục chứ không dám cãi lại, cái gì cũng phải vâng vâng dạ dạ, ngậm ngùi" – Duy Phương nói.