loat-xe-buyt-chay-bang-hydro-di-vao-hoat-dong-1603684959.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EUwcRrSspQcaTHnq12oXHA
Loạt xe buýt chạy bằng hydro đi vào hoạt động

Video: Xinhua

Loading...
Loading...

THÔNG TIN

Loading...