huou-trung-nhat-can-tu-than-cua-rong-komodo-1581746350_500x300.jpg
Hươu trúng nhát cắn tử thần của rồng komodo

Video: Smithsonian

Loading...
Loading...

THÔNG TIN

Loading...