cat-noc-cot-dien-cao-nhat-the-gioi-1642146569.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=nrtRO9VQZfFeNH-KMG2oPw
Cất nóc cột điện cao nhất thế giới

Video: CGTN