Công nghệ

Chiêu trò 'lùa gà' của các quỹ đầu tư tiền số ở Việt Nam
Nhiều quỹ tiền số tại Việt Nam thu phí của người tham gia góp vốn. Tuy nhiên, dù token tăng hay giảm, nhà đầu tư luôn có nguy cơ chịu thiệt.