Công nghệ

Samsung SDI bắt tay với Stellantis lập liên doanh sản xuất pin xe điện
Samsung SDI và Stellantis cũng đã ký một biên bản ghi nhớ về việc liên doanh giữa hai doanh nghiệp này sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất pin tại Mỹ.
Khai quật nhà thờ 1.600 năm

Khai quật nhà thờ 1.600 năm

Công nghệ