Công nghệ

Cánh bướm ép trong sách nguyên vẹn 400 năm
Một thủ thư ở Đại học Cambridge tìm thấy con bướm với màu sắc tươi tắn ép trong quyển sách cổ in vào thế kỷ 17.