VNR: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam

Giá hiện tại
39.9
Thay đổi
chartsymbol.ashx?symbol=VNR
Xem hồ sơ doanh nghiệp

Ngày 11/6 tới đây Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare – mã chứng khoán VNR) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Hiện công ty đã công bố tài liệu dự kiến trình Đại hội lần này.

Kết quả kinh doanh năm 2019

Theo số liệu trên BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán, doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm cả năm đạt 1.236 tỷ đồng, tăng 30,7% so với năm trước đó. Tuy nhiên chi phí tăng cao dẫn đến lợi nhuận sau thuế còn gần 287 tỷ đồng, giảm 5% so với lợi nhuận đạt được năm 2019. EPS đạt 2.134 đồng.

Với kết quả đạt được Vinare trình Đại hội cổ đông thường niên phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, trong đó dành hơn 262 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 20% thay cho mức 12% như kế hoạch đặt ra trước đó.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Trước khi dịch Civid-19 diễn ra, thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2020 được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng dự báo trên 20%. Mảng bảo hiểm nhân thọ dự kiến tăng 12% với tình hình cạnh tranh tiếp tục gay gắt.

Do vậy, Vinare cũng đặt kế hoạch kinh doanh năm 2020 có sự tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận. Vinare cũng cho biết kế hoạch trên chưa bao gồm ảnh hưởng của dịch Covid-19 do chưa thể đánh giá được mức độ ảnh hưởng đối với lĩnh vực bảo hiểm và tái bảo hiểm.

Cụ thể, Vinare ước tính doanh thu phí nhận đạt 2.564,6 tỷ đồng, tăng 15,5% so với năm 2019 còn lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 355,6 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 12%.

q-1591002108018545478920.png

Nam Hà

Theo Nhịp sống kinh tế

Loading...
Loading...

THÔNG TIN

Loading...