Ngày 8-4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên Chính phủ, trong đó có ông Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, như vậy ông là Bộ trưởng trẻ nhất (45 tuổi - PV) trong bộ máy Chính phủ vừa được kiện toàn.

anh-16178540830931817196393.jpeg

Tân Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị - Ảnh: Trần Thường

Tân Bộ trưởng Bộ Xây dựng quê ở TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, ông vào Đảng năm 1991, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII. Ông Nguyễn Thanh Nghị có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Khoa học ngành Kỹ thuật xây dựng.

Người vừa được phê chuẩn giữ chức vụ đứng đầu Bộ Xây dựng từng có thời gian công tác tại trường Đại học Kiến trúc TP HCM với vai trò là giảng viên, sau đó là Phó Hiệu trưởng. Tháng 1-2021 ông được bầu là Uỷ viên dự khuyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Đến tháng 11-2011, ông Nghị được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Tháng 3-2014, Bộ Chính trị điều động, luân chuyển ông Nguyễn Thanh Nghị làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015, thời điểm đó HĐND tỉnh Kiên Giang bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Từ tháng 10-2015 đến tháng 10-2020, ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến đầu tháng 10-2020, ông Nghị được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng hồi tháng 1-2021, ông Nguyễn Thanh Nghị được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, vào thời điểm tháng 10-2015, ông Nguyễn Thanh Nghị khi đó 39 tuổi, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất cả nước.