Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Y tế và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải y tế tại địa phương.

Trong đó phải khẩn trương rà soát, chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có) trong việc thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là chất thải phát sinh từ khu cách ly, phong tỏa.

thu-gom-rac-thai-1634212738100.jpeg

Thu gom rác thải y tế ở tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: TN-MT)

Đồng thời chỉ đạo chính quyền các cấp ở địa phương tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát việc phân loại chất thải y tế có nguy cơ lây nhiễm cao tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, khu phong tỏa để thu gom riêng, không để lẫn với chất thải rắn sinh hoạt theo đúng nội dung "Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid-19" ban hành tại Quyết định số 3455/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị địa phương này chủ động chỉ đạo, điều tiết, hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; xem xét, giải quyết kịp thời các nội dung đề xuất, kiến nghị của các cơ sở thu gom, xử lý chất thải và các cơ quan liên quan tại địa phương nhằm xử lý triệt để chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19, tránh tình trạng quá tải, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường.

Thế Kha