Xã hội

TPHCM tiếp tục thí điểm mở cửa hàng ăn uống đến hết năm 2021
UBND TPHCM chỉ đạo tiếp tục thí điểm cho các cơ sở kinh doanh ăn uống được hoạt động đến hết ngày 31/12 năm nay. Các địa phương tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở phục vụ đồ uống có cồn.