Cả khu rừng mưa trong giọt nước

2a03605117bc8307ce1f47b75e-1593866211925921839098.jpg

Nhìn qua thì ai biết là waffle?

46aa9356e8907bb9e1c74e0c3d-1593866234980662083252.jpg

Qủa ô mai? Không, hạt tiêu và muối đấy

6ffdd45996a12d1bbeb39e5b2f-1593866284107363376680.jpg

Đầu ruồi ở khoảng cách rất gần

1522b8540aa5de9cff803b5332-1593866324228518171764.jpg

Phóng to cánh bướm lên 8 lần

49d06c56debc780e2e52932df3-1593865891184636066120.jpg

Con kiến và 1 hạt cát

afda9b5e6f8a608243e706662f-1593866388035525610929.jpg

Hệ sinh thái trong chai

96345f5a159229f0f4bb50c09c-15938664273371466610150.jpg

Hoa tuyết dưới ống kính hiển vi

e9b1375a85890a901f643c175f-15938664549521226700162.jpg

Sự trong lành sau cơn mưa

bce2ce56738ea3d1230d64c617-15938665719861869814323.jpg
Theo B.S
Loading...
Loading...

THÔNG TIN

Loading...