dan-nga-keo-ra-ho-chua-chat-thai-doc-hai-de-chup-anh-1562897533_500x300.png
Dân Nga kéo ra hồ chứa chất thải độc hại để chụp ảnh

Video: AFP

Loading...
Loading...

THÔNG TIN

Loading... RIGHT_MENU