Sức khỏe

Hàn Quốc: Tiêm kết hợp 2 loại vaccine sản sinh kháng thể gấp 6 lần
Theo nghiên cứu mới, tất cả những người được tiêm đều sản sinh kháng thể để ngăn chặn virus SARS-CoV-2 xâm nhập các tế bào và tự sao chép.