Sức khỏe

Người từ nơi "nguy cơ thấp" không phải xét nghiệm khi đến Đà Nẵng
Người từ các địa phương có diễn biến dịch COVID-19 ở cấp độ nguy cơ thấp hoặc trung bình, khi đến hoặc về Đà Nẵng sẽ tự theo dõi sức khỏe và thực hiện phòng, chống dịch theo quy định hiện hành.