vu-no-o-beirut-qua-7-goc-quay-1596706157.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=UQXuTonRI0HcxYuv603ZQA
Vụ nổ ở Beirut qua 7 góc quay

Video: AP, Twitter.

Loading...
Loading...

THÔNG TIN

Loading...