Kinh tế

Dấu hỏi về bong bóng tài sản trên thị trường tài chính
Nhiều nhà sử học kinh tế băn khoăn, điều gì đang xảy ra trên thị trường tài chính khi phố Wall sắp đón công cụ đầu tư mới, sau một năm giá nhiều loại tài sản phi mã.