Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh đi học lại từ ngày 2/3 theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tại tờ trình số 435/TTr-SGDĐT ngày 27/2.

img-20200227154236-1582803003348.jpgimg-20200227154244-1582803003363.jpgCông văn của UBND tỉnh Ninh Thuận

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục khẩn trương quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học đến tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.

Đối với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Hải Bình

Loading...
Loading...

THÔNG TIN

Loading...