Câu 1: Chọn một trong năm hình bên phải để điền vào hình tròn trắng?

Cau-1-2027-1552815928.jpg

>>Xem đáp án

Câu 2: Điền mảnh ghép còn thiếu vào hình bên dưới?

cau-2-4652-1552815928.jpg

>>Xem đáp án

Câu 3: Điền mảnh ghép còn thiếu vào bức tranh?

cau-3-6093-1552815928.jpg

>>Xem đáp án

Câu 4: Ghép các mảnh hình từ 1 đến 5 với các ô từ A đến E sao cho phù hợp?

cau-4-1552815582-8975-1552815928.png

>>Xem đáp án

Câu 5: Ghép hai trong 9 hình được đánh số bên dưới vào hai ô trắng trong bức tran số 1?

cau-5-5015-1552815928.jpg

>>Xem đáp án

Loading...
Loading...

THÔNG TIN

Loading... RIGHT_MENU