Đề bài:

Tại một bảo tàng có lưu giữ một chiếc nhẫn vàng. Hình ảnh chụp từ trên xuống của chiếc nhẫn là hai vòng tròn tiếp xúc trong nhau. Biết phần vàng của chiếc nhẫn (hình tô đậm) có kích thước được mô tả bởi 3 đoạn thẳng có độ dài 18, 10, 10 - đó là các đoạn thẳng lấy từ hai đường kính vuông góc nhau của hình tròn lớn, trong đó có một đường kính đi qua tiếp điểm của hai đường tròn (xem hình vẽ).

Tính diện tích phần hình tô đậm. Viết kết quả theo bội số của π.

nhan-vang-5731-1623026409-8491-1623334722.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LbTWlflT0pkffZooLYUOlw

Lời giải:

dap-an-3390-1623334722.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=8JmLBXrsZKM0qmnCac9p1A

Trần Phương