Giáo dục

Chặng đường giành học bổng BUV 100% của nữ sinh Huế
Quyết định không thi đại học chính quy, Trần Phương Thảo Ngọc giành học bổng 100% ngành Ứng dụng sáng tạo đương đại theo chuẩn Anh Quốc tại BUV.
Loading...
Loading...

THÔNG TIN

Loading...