Giáo dục

Trường học cần làm gì để học sinh trở lại an toàn sau Tết?
Ngoài xây dựng kịch bản phòng dịch, các chuyên gia cho rằng trường học cần giãn lịch, bỏ bớt bài kiểm tra, tránh gây thêm áp lực cho giáo viên - học sinh.