Giáo dục

Cô giáo tiếng Anh gợi ý ôn tập cho kỳ thi vào lớp 10
Cô Đặng Huyền Trang, giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, hướng dẫn làm các dạng bài tiếng Anh cho kỳ thi vào 10 công lập sắp tới.