trung-quoc-cay-gene-nao-nguoi-vao-khi-de-tang-tri-thong-minh-1555321912_500x300.jpg
Trung Quốc cấy gene não người vào khỉ để tăng trí thông minh

An Khang (Đồ họa: Next)

Loading...
Loading...

THÔNG TIN

Loading... RIGHT_MENU