vet-bong-4938-1610526839.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=APfX7wlau9ElXkpYQKMG2g

Vết bỏng. Ảnh: ST.

Mời độc giả đặt câu hỏi tại đây

Loading...
Loading...

THÔNG TIN

Loading...