ran-ky-sinh-an-giao-phoi-va-de-trung-tren-mat-nguoi-1552538473_500x300.jpg
Rận ký sinh ăn, giao phối và đẻ trứng trên mặt người

Đồ họa: Science Insider

Loading...
Loading...

THÔNG TIN

Loading... RIGHT_MENU