no-luc-bien-sa-mac-thanh-la-phoi-xanh-cua-bac-kinh-1633659481.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=p5wDwqkceu4aMkVKg36FBQ
Nỗ lực biến sa mạc thành 'lá phổi xanh' của Bắc Kinh

Video: SCMP