may-bay-dien-cat-ha-canh-thang-dung-nho-nhat-the-gioi-1642240123.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=RNm3eCD51bwJa1yySAcpeg
Máy bay điện cất hạ cánh thẳng đứng nhỏ nhất thế giới

Video: Interesting Engineering