Điểm sàn của các nành thuộc các trường, khoa thành viên của ĐH Đà Nẵng như sau:

screen-shot-2020-09-19-at-112420-16005067110781128014502.png
screen-shot-2020-09-19-at-112444-1600506735322319904846.png
screen-shot-2020-09-19-at-112510-16005067521851921934194.png
screen-shot-2020-09-19-at-112539-16005067720861938563970.png
screen-shot-2020-09-19-at-112622-16005068110091985690314.png
screen-shot-2020-09-19-at-112646-16005068320131545241994.png
screen-shot-2020-09-19-at-112707-1600506848187828460764.png

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, từ ngày 19/9, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng. Theo đó, điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến là 7 ngày (từ ngày 19-25/9/2020) và điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu là 9 ngày (từ ngày 19-27/9/2020).

Loading...
Loading...

THÔNG TIN

Loading...