dan-su-tu-hop-suc-ha-guc-me-con-trau-rung-1600246468.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vlCCBTCnJfpfZx13iK6q_g
Đàn sư tử hợp sức hạ gục mẹ con trâu rừng

Video: National Geographic

Loading...
Loading...

THÔNG TIN

Loading...