coc-cuoi-lan-tu-do-xuong-vach-da-de-chay-tron-nhen-san-moi-1563095312_500x300.jpg
Cóc cuội lăn tự do xuống vách đá để chạy trốn nhện săn mồi

Video: BBC Earth

Loading...
Loading...

THÔNG TIN

Loading... RIGHT_MENU