co-so-thu-nghiem-drone-dau-tien-cua-trung-quoc-1631505825.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=YfoVhWuKnCsOkuC6inJ5pA
Cơ sở thử nghiệm drone đầu tiên của Trung Quốc

Video: Xinhua