NTC: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam

Giá hiện tại
39.9
Thay đổi
chartsymbol.ashx?symbol=NTC
Xem hồ sơ doanh nghiệp

Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021, ghi nhận doanh thu thuần gần 38 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ. Trong đó, giảm mạnh có doanh thu mảng kinh doanh bất động sản đầu tư chỉ bằng 27% so với cùng kỳ.

Tương tự, doanh thu tài chính cũng giảm 17% xuồng 42 tỷ đồng, nguyên nhân do lãi tiền gửi và cho vay giảm.

Dù tiết giảm đáng kể chi phí, lợi nhận sau thuế Công ty cũng chỉ đạt 48,5 tỷ đồng, giảm đến 50% so với cùng kỳ.

Giải trình cho kết quả kém khả quan trên, phía NTC cho biết doanh thu quý 3/2021 giảm mạnh do không có ghi nhận doanh thu một lần của hợp đồng thuê đất so với cùng kỳ năm 2020.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu NTC 165 tỷ đồng, giảm 15% và lãi sau thuế 212 tỷ đồng, giảm 11% so với 9 tháng đầu năm ngoái. Dù vậy, với kế hoạch năm 2021, 9 tháng của NTC thực hiện được 93,5% mục tiêu kế hoạch đề ra.

ntc-16342585022271175143381.png

Tính đến thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của NTC vào mức 4.141 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Tương ứng, nợ phải trả của NTC cũng giảm 10% xuống còn 3.399 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay nợ ngắn hạn và dài hạn đều giảm mạnh lần lượt 68% và 96%.

Tri Túc

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị